Luty 09 2016 23:26:02

*Menu*

Strona Główna

O mnie

Kadra Pedagogiczna

Szkoła i Warsztat pracy

Kalendarz Imprez

S.Z.S Ząbkowice

Plan zajęć SKSSzukajka


*Coś dla Ucznia*

Podstawa programowa

Wymagania programowe

System oceniania

Testy sprawności

Uczeń potrafi

Nauczyciel <-> Uczeń

Zadania oceniające

Regulaminy-Przepisy BHP

Ucz się razem z Nami!


*Różne*

Scenariusze Imprez

Materiały szkoleniowe

Wychowawstwo

KS HENRYKOWIANKA

FILMY / TRAMPKARZE

AKADEMIA TRENERA

Firma MediaForm

Hurtownia Powermann

Wycieczki

Foto-Zawody


Filmy - Wycieczki


Pozostałe filmy - Kliknij!

Strony Sportowe
www.siatka.org www.siatkowka.net www.plusliga.pl www.siatkowka24.pl www.igol.pl/catalog.html www.plk.pl www.polskikosz.pl www.zprp.pl www.pzps.pl www.pzkosz.pl www.pzpn.pl www.pzts.pl www.pzla.pl www.reczna.toplista.eu www.siatkowka.toplista.pl www.football.topka.pl www.pilkarskie.toplista.pl

SYSTEMY ROZGRYWEK


S Y S T E M Y

ROZGRYWEK

SPORTOWYCH

 

Mając stały kontakt, zarówno z doświadczonymi  jak i będącymi na początku pracy
zawodowej nauczycielami wychowania fizycznego, zauważam potrzebę przedstawienia i opublikowania w jednym miejscu podstawowych systemów rozgrywek będących przydatnymi do organizowania zawodów, które są nieodłącznym elementem naszej pracy.

Planując choćby najmniejsze rozgrywki spotykamy się z problemem odpowiedniego doboru systemu rozgrywek, który będzie: WIARYGODNY, OBIEKTYWNY i SPRAWIEDLIWY. Zależeć to będzie przede wszystkim od między innymi:

1. LICZBY ZGŁOSZONYCH DRUŻYN
2. PLANOWANEGO CZASU TRWANIA ROZGRYWEK
3. ILOŚCI URZĄDZEŃ {np. boisk}
4. ILOŚCI SPRZĘTU {np. stołów tenisowych}  • SYSTEM PUCHAROWY


System ten stosujemy w przypadku zgłoszenia dużej ilości drużyn, a ogranicza nas czas przeprowadzenia rozgrywek. Istotą tego systemu jest to, iż w dalszych grach uczestniczą tylko zwycięzcy, przegrywający odpadają. Niedoskonałością tego systemu jest mała obiektywność. Może się zdarzyć, że już w pierwszych rundach odpadną drużyny/zawodnicy silniejsze/i. Aby tego uniknąć możemy rozstawić kilka zespołów/zawodników na podstawie np. dotychczasowych osiągnięć ( ranking)  lub na podstawie własnej obserwacji np. na lekcjach wychowania fizycznego.

Następnie pod wylosowane numery wpisujemy zgłoszone drużyny/zawodników.

SCHEMAT TEGO SYSTEMU

np. DLA 8 DRUŻYN JEST NASTĘPUJĄCY :

Liczbę gier w tym systemie oblicza się wg wzoru

x = n - 1
gdzie n - ilość zgłoszonych drużyn.

W przypadku zgłoszenia takiej liczby drużyn, która nie jest do końca podzielna przez 2 należy rozegrać tzw. rundę wstępną i dążyć do pozostania w rozgrywkach.

img012 [640x480].jpg

SCHEMAT ROZGRYWEK Z RUNDĄ WSTĘPNĄ DLA 12 DRUŻYN ( jak wyżej)

 

Bardziej sprawiedliwą odmianą systemu pucharowego jest system

  • "
  • PUCHAROWY

  • DO DWÓCH PRZEGRANYCH"


Istotą tego systemu jest to, iż pomimo pierwszej porażki zespół lub zawodnik nie odpada z rozgrywek i w dalszym ciągu ma szansę zajęcia wysokiego miejsca {maksimum drugiego}. Wszystkie drużyny, którym losujemy odpowiednie numery, {ewentualnie rozstawiamy silniejsze} grają pierwsze mecze w finale "A". Zwycięzcy awansują dalej, przegrani zaś przechodzą do finału "B" i zostają wpisane pod swój określony numer.


Schemat rozgrywek : Pucharowy "do dwóch przegranych"
dla 16 drużyn (zawodników)


img016 [640x480].jpg


Schemat rozgrywek : Pucharowy "do dwóch przegranych"
dla 32 drużyn (zawodników)

img017 [640x480].jpg


img018 [640x480].jpg


SYSTEM - "KAŻDY Z KAŻDYM"

Istotą tego systemu jest to, iż zawodnik bądź drużyna ma za przeciwnika w określonej kolejności innego zawodnika lub zespół. Jeśli chcemy określić czas trwania rozgrywek musimy wiedzieć:

1.Ile spotkań będzie do rozegrania
2. Ile terminów (kolejek) potrzebujemy.


Określimy to w następujący sposób:

n x ( n - 1 )

Ad 1

- x = 2 n - liczba startujących drużyn
8 x ( 8 - 1 ) 56
np. dla 8 zespołów x = 2 = 2 = 28

Ad 2 - w przypadku parzystej liczby n - 1.

- w przypadku nieparzystej liczby, odpowiada liczbie startujących drużyn.

Do ułożenia kalendarza rozgrywek losuje się numery, pod które podstawia się zgłoszone drużyny.
Układanie tabeli spotkań odbywa się wg pewnych zasad.

Liczbę numerów równą liczbie startujących drużyn rozmieszcza się w każdej rundzie dookoła jednego nieruchomego numeru. Tym numerem jest największa liczba parzysta, która w każdej nieparzystej rundzie ustawiona jest na drugim miejscu pierwszej pary liczb, a w rundach parzystych - na pierwszym miejscu pierwszej pary liczb.

Układanie tabeli rozpoczyna się od rund nieparzystych. I tak np. przy 8 drużynach pierwsza runda wygląda następująco: Pierwsza kolejka - pod najwyższym numerem parzystym, znajdującym się zawsze w rundach nieparzystych na drugim miejscu w pierwszej parze, układamy kolejne mniejsze liczby naturalne{7}, pod nią kolejne liczby mniejsze {6,5,4,3,2,1},zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwsza kolejka będzie miała następujący zestaw par:


1-8
2-7
3-6
4-5

W każdej kolejnej kolejce nieparzystej, zostawia się najwyższą liczbę parzystą w tym samym
miejscu, pozostałe liczby zmienia się o jedne miejsce zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Zgodnie z tą regułą:

III kolejka będzie następująca: 2-8, 3-1, 4-7, 5-6.
V kolejka: 3-8, 4-2, 5-1, 6-7.
VII kolejka: 4-8, 5-3 6-2, 7-1.

Kolejki parzyste układamy rozpoczynając od rundy najwyższej tj. VI, przy czym liczba 8, dookoła
której układamy pozostałe, znajduje się zawsze na pierwszym miejscu w pierwszej parze i w
szóstej kolejce znajduje się pod nią liczba 1.

Kolejka VI będzie miała następujący zestaw par: 8-7, 1-6, 2-5, 3-4.
Przy układaniu następnych kolejek parzystych przesuwamy wokół liczby 8 pozostałe numery o
jedno miejsce w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Kolejka IV będzie miałanastępujący zestaw par: 8-6, 7-5, 1-4, 2-3.
Kolejka II: 8-5, 6-4, 7-3, 1-2.
Zespół wyznaczony na pierwszym miejscu w parze jest gospodarzem spotkania.


TABELE dla różnej ilości drużyn - poniżej

 


Dla 8 zespołów

 

 

I

KOLEJKA

II

KOLEJKA

III

KOLEJKA

IV

KOLEJKA

V

KOLEJKA

VI

KOLEJKA

VII

KOLEJKA

1-8

8 - 5

2 - 8

8 - 6

3 - 8

8 - 7

4 - 8

2 - 7

6 - 4

3 - 1

7 - 5

4- 2

1 - 6

5 - 3

3 - 6

7 - 3

4 - 7

1 - 4

5 - 1

2 - 5

6 - 2

3 - 5

1 - 2

5 - 6

2 - 3

6 - 7

3 - 4

7 - 1

 

Dla 7 zespołów

 

I

RUNDA

II

RUNDA

III

RUNDA

IV

RUNDA

V

RUNDA

VI

RUNDA

VII

RUNDA

1 - PAUZA

5 - PAUZA

2 - PAUZA

6 - PAUZA

3 - PAUZA

7 - PAUZA

4 - PAUZA

2 - 7

6 - 4

3 - 1

7 - 5

4 - 2

1 - 6

5 - 3

3 - 6

7 - 3

4 - 7

1 - 4

5 - 1

2 - 5

2 - 6

4 - 5

1 - 2

5 - 6

2 - 3

6 - 7

3 - 4

7 - 1

 

 

* przy nieparzystej liczbie drużyn ( n), tabela funkcjonuje podobnie przy czym w każdej kolejce w miejsce liczby 8
wpisujemy 0 lub PAUZA, co oznacza że dany zespół pauzuje w tej kolejce.

Dla 6 zespołów

 

 

I

KOLEJKA

II

KOLEJKA

III

KOLEJKA

IV

KOLEJKA

V

KOLEJKA

1 - 6

6 - 4

2 - 6

6 - 5

3 - 6

2 ? 5

5 - 3

3 - 1

1 - 4

4 - 2

3 - 4

1 - 2

4 - 5

2 - 3

5 - 1

 

Dla 5 zespołów

 

I

RUNDA

II

RUNDA

III

RUNDA

IV

RUNDA

V

RUNDA

1 - PAUZA

4 - PAUZA

2 - PAUZA

5 - PAUZA

3 - PAUZA

2 - 5

5 - 3

3 - 1

1 - 4

4 - 2

3 - 4

1 - 2

4 - 5

2 - 3

5 - 1

 

Dla 4 zespołów


Kolejność gier :

1-4
2-3

4-3
1-2

2-4
3-1

Dla 4 zespołów


Kolejność gier
1-2
2-3
3-1

Najbardziej rozwiniętą formą tego systemu jest dwurundowy system rozgrywek piłkarskich ( jesień ? wiosna ). Powyższy system jest najbardzi ej sprawiedliwy i obiektywny, dlatego też jest najczęściej stosowany w rozgrywkach nie tylko szkolnych.


Dla 10 zespołów


I

KOLEJKA

II

KOLEJKA

III

KOLEJKA

IV

KOLEJKA

V

KOLEJKA

VI

KOLEJKA

VII

KOLEJKA

VIII

KOLEJKA

IX

KOLEJKA

1 - 10

10 - 6

2 - 10

10 - 7

3 - 10

10 ? 8

4 - 10

10 - 9

5 - 10

2 - 9

7 - 5

3 - 1

8 - 6

4 - 2

9 - 7

5 - 3

1 - 8

6 - 4

3 - 8

8 - 4

4 - 9

9 - 5

5 - 1

1 - 6

6 - 2

2 - 7

7 - 3

4 - 7

9 - 3

6 - 8

1 - 4

6 - 9

2 - 5

7 - 1

3 - 6

8 - 2

5 - 6

1 - 2

6 - 7

2 - 3

7 - 8

3 - 4

8 - 9

4 - 5

9 - 1

 


SYSTEm  mieszany

 

połączeniem w jednych rozgrywkach obu poprzednich systemów, np. w pierwszym etapie rozgrywek (aby wyeliminować zespoły najsłabsze) stosujemy system pucharowy ,następnie możemy połączyć zespoły w grupy (grupę) i w dalszym ciągu rozgrywek prowadzić je systemem "każdy z każdym".


Przykład: do rozgrywek zgłosiło się 12 drużyn . W pierwszym, etapie losując numery pod które podstawiamy poszczególne zespoły, łączymy je w pary - przegrywający odpada. W drugim etapie łączymy wygrane drużyny wg wcześniej ustalonego schematu bądź poprzez losowanie do dwóch grup po 3 zespoły gdzie rozgrywają mecze pomiędzy sobą. W dalszej kolejności rozgrywają mecze w grupach "na krzyż":

1 zespół z grupy I z 2 zespołem z grupy II, 2 z grupy I z I z grupy II.

Wygrani grają o miejsca 1-2, przegrani o miejsca 3-4, zespoły z trzecich miejsc o miejsca 5-6.
Wariantów tego systemu może być wiele.

PODSUMOWANIE

Organizowanie i prowadzenie rozgrywek sportowych wymusza niejako na nas - nauczycielach wychowania fizycznego potrzebę znajomości powyższych systemów rozgrywek. Odpowiedni ich dobór pozwoli nam na prawidłową i sprawną organizację rywalizacji drużynowej bądź indywidualnej zarówno w szkole jak i poza nią.


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2016 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.Theme Designed by DJ Volt® / EFlay® Multimedia HD


2016 © Copyright by ZSS Henryków® and DJ Volt® / EFlay®. All Rights Reserved.
5,278,465 Unikalnych wizyt