Lipiec 02 2015 02:55:58

*Menu*

Strona Główna

O mnie

Kadra Pedagogiczna

Szkoła i Warsztat pracy

Kalendarz Imprez

S.Z.S Ząbkowice

Plan zajęć SKSSzukajka


*Coś dla Ucznia*

Podstawa programowa

Wymagania programowe

System oceniania

Testy sprawności

Uczeń potrafi

Nauczyciel <-> Uczeń

Zadania oceniające

Regulaminy-Przepisy BHP

Ucz się razem z Nami!


*Różne*

Scenariusze Imprez

Materiały szkoleniowe

Wychowawstwo

KS HENRYKOWIANKA

AKADEMIA TRENERA

Firma MediaForm

Hurtownia Powermann

Wycieczki

Foto-Zawody


Filmy - Wycieczki


Pozostałe filmy - Kliknij!

Strony Sportowe
www.siatka.org www.siatkowka.net www.plusliga.pl www.siatkowka24.pl www.igol.pl/catalog.html www.plk.pl www.polskikosz.pl www.zprp.pl www.pzps.pl www.pzkosz.pl www.pzpn.pl www.pzts.pl www.pzla.pl www.reczna.toplista.eu www.siatkowka.toplista.pl www.football.topka.pl www.pilkarskie.toplista.pl

SYSTEMY ROZGRYWEK


S Y S T E M Y

ROZGRYWEK

SPORTOWYCH

 

Mając stały kontakt, zarówno z doświadczonymi  jak i będącymi na początku pracy
zawodowej nauczycielami wychowania fizycznego, zauważam potrzebę przedstawienia i opublikowania w jednym miejscu podstawowych systemów rozgrywek będących przydatnymi do organizowania zawodów, które są nieodłącznym elementem naszej pracy.

Planując choćby najmniejsze rozgrywki spotykamy się z problemem odpowiedniego doboru systemu rozgrywek, który będzie: WIARYGODNY, OBIEKTYWNY i SPRAWIEDLIWY. Zależeć to będzie przede wszystkim od między innymi:

1. LICZBY ZGŁOSZONYCH DRUŻYN
2. PLANOWANEGO CZASU TRWANIA ROZGRYWEK
3. ILOŚCI URZĄDZEŃ {np. boisk}
4. ILOŚCI SPRZĘTU {np. stołów tenisowych}  • SYSTEM PUCHAROWY


System ten stosujemy w przypadku zgłoszenia dużej ilości drużyn, a ogranicza nas czas przeprowadzenia rozgrywek. Istotą tego systemu jest to, iż w dalszych grach uczestniczą tylko zwycięzcy, przegrywający odpadają. Niedoskonałością tego systemu jest mała obiektywność. Może się zdarzyć, że już w pierwszych rundach odpadną drużyny/zawodnicy silniejsze/i. Aby tego uniknąć możemy rozstawić kilka zespołów/zawodników na podstawie np. dotychczasowych osiągnięć ( ranking)  lub na podstawie własnej obserwacji np. na lekcjach wychowania fizycznego.

Następnie pod wylosowane numery wpisujemy zgłoszone drużyny/zawodników.

SCHEMAT TEGO SYSTEMU

np. DLA 8 DRUŻYN JEST NASTĘPUJĄCY :

Liczbę gier w tym systemie oblicza się wg wzoru

x = n - 1
gdzie n - ilość zgłoszonych drużyn.

W przypadku zgłoszenia takiej liczby drużyn, która nie jest do końca podzielna przez 2 należy rozegrać tzw. rundę wstępną i dążyć do pozostania w rozgrywkach.

img012 [640x480].jpg

SCHEMAT ROZGRYWEK Z RUNDĄ WSTĘPNĄ DLA 12 DRUŻYN ( jak wyżej)

 

Bardziej sprawiedliwą odmianą systemu pucharowego jest system

  • "
  • PUCHAROWY

  • DO DWÓCH PRZEGRANYCH"


Istotą tego systemu jest to, iż pomimo pierwszej porażki zespół lub zawodnik nie odpada z rozgrywek i w dalszym ciągu ma szansę zajęcia wysokiego miejsca {maksimum drugiego}. Wszystkie drużyny, którym losujemy odpowiednie numery, {ewentualnie rozstawiamy silniejsze} grają pierwsze mecze w finale "A". Zwycięzcy awansują dalej, przegrani zaś przechodzą do finału "B" i zostają wpisane pod swój określony numer.


Schemat rozgrywek : Pucharowy "do dwóch przegranych"
dla 16 drużyn (zawodników)


img016 [640x480].jpg


Schemat rozgrywek : Pucharowy "do dwóch przegranych"
dla 32 drużyn (zawodników)

img017 [640x480].jpg


img018 [640x480].jpg


SYSTEM - "KAŻDY Z KAŻDYM"

Istotą tego systemu jest to, iż zawodnik bądź drużyna ma za przeciwnika w określonej kolejności innego zawodnika lub zespół. Jeśli chcemy określić czas trwania rozgrywek musimy wiedzieć:

1.Ile spotkań będzie do rozegrania
2. Ile terminów (kolejek) potrzebujemy.


Określimy to w następujący sposób:

n x ( n - 1 )

Ad 1

- x = 2 n - liczba startujących drużyn
8 x ( 8 - 1 ) 56
np. dla 8 zespołów x = 2 = 2 = 28

Ad 2 - w przypadku parzystej liczby n - 1.

- w przypadku nieparzystej liczby, odpowiada liczbie startujących drużyn.

Do ułożenia kalendarza rozgrywek losuje się numery, pod które podstawia się zgłoszone drużyny.
Układanie tabeli spotkań odbywa się wg pewnych zasad.

Liczbę numerów równą liczbie startujących drużyn rozmieszcza się w każdej rundzie dookoła jednego nieruchomego numeru. Tym numerem jest największa liczba parzysta, która w każdej nieparzystej rundzie ustawiona jest na drugim miejscu pierwszej pary liczb, a w rundach parzystych - na pierwszym miejscu pierwszej pary liczb.

Układanie tabeli rozpoczyna się od rund nieparzystych. I tak np. przy 8 drużynach pierwsza runda wygląda następująco: Pierwsza kolejka - pod najwyższym numerem parzystym, znajdującym się zawsze w rundach nieparzystych na drugim miejscu w pierwszej parze, układamy kolejne mniejsze liczby naturalne{7}, pod nią kolejne liczby mniejsze {6,5,4,3,2,1},zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwsza kolejka będzie miała następujący zestaw par:


1-8
2-7
3-6
4-5

W każdej kolejnej kolejce nieparzystej, zostawia się najwyższą liczbę parzystą w tym samym
miejscu, pozostałe liczby zmienia się o jedne miejsce zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Zgodnie z tą regułą:

III kolejka będzie następująca: 2-8, 3-1, 4-7, 5-6.
V kolejka: 3-8, 4-2, 5-1, 6-7.
VII kolejka: 4-8, 5-3 6-2, 7-1.

Kolejki parzyste układamy rozpoczynając od rundy najwyższej tj. VI, przy czym liczba 8, dookoła
której układamy pozostałe, znajduje się zawsze na pierwszym miejscu w pierwszej parze i w
szóstej kolejce znajduje się pod nią liczba 1.

Kolejka VI będzie miała następujący zestaw par: 8-7, 1-6, 2-5, 3-4.
Przy układaniu następnych kolejek parzystych przesuwamy wokół liczby 8 pozostałe numery o
jedno miejsce w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Kolejka IV będzie miałanastępujący zestaw par: 8-6, 7-5, 1-4, 2-3.
Kolejka II: 8-5, 6-4, 7-3, 1-2.
Zespół wyznaczony na pierwszym miejscu w parze jest gospodarzem spotkania.


TABELE dla różnej ilości drużyn - poniżej

 


Dla 8 zespołów

 

 

I

KOLEJKA

II

KOLEJKA

III

KOLEJKA

IV

KOLEJKA

V

KOLEJKA

VI

KOLEJKA

VII

KOLEJKA

1-8

8 - 5

2 - 8

8 - 6

3 - 8

8 - 7

4 - 8

2 - 7

6 - 4

3 - 1

7 - 5

4- 2

1 - 6

5 - 3

3 - 6

7 - 3

4 - 7

1 - 4

5 - 1

2 - 5

6 - 2

3 - 5

1 - 2

5 - 6

2 - 3

6 - 7

3 - 4

7 - 1

 

Dla 7 zespołów

 

I

RUNDA

II

RUNDA

III

RUNDA

IV

RUNDA

V

RUNDA

VI

RUNDA

VII

RUNDA

1 - PAUZA

5 - PAUZA

2 - PAUZA

6 - PAUZA

3 - PAUZA

7 - PAUZA

4 - PAUZA

2 - 7

6 - 4

3 - 1

7 - 5

4 - 2

1 - 6

5 - 3

3 - 6

7 - 3

4 - 7

1 - 4

5 - 1

2 - 5

2 - 6

4 - 5

1 - 2

5 - 6

2 - 3

6 - 7

3 - 4

7 - 1

 

 

* przy nieparzystej liczbie drużyn ( n), tabela funkcjonuje podobnie przy czym w każdej kolejce w miejsce liczby 8
wpisujemy 0 lub PAUZA, co oznacza że dany zespół pauzuje w tej kolejce.

Dla 6 zespołów

 

 

I

KOLEJKA

II

KOLEJKA

III

KOLEJKA

IV

KOLEJKA

V

KOLEJKA

1 - 6

6 - 4

2 - 6

6 - 5

3 - 6

2 ? 5

5 - 3

3 - 1

1 - 4

4 - 2

3 - 4

1 - 2

4 - 5

2 - 3

5 - 1

 

Dla 5 zespołów

 

I

RUNDA

II

RUNDA

III

RUNDA

IV

RUNDA

V

RUNDA

1 - PAUZA

4 - PAUZA

2 - PAUZA

5 - PAUZA

3 - PAUZA

2 - 5

5 - 3

3 - 1

1 - 4

4 - 2

3 - 4

1 - 2

4 - 5

2 - 3

5 - 1

 

Dla 4 zespołów


Kolejność gier :

1-4
2-3

4-3
1-2

2-4
3-1

Dla 4 zespołów


Kolejność gier
1-2
2-3
3-1

Najbardziej rozwiniętą formą tego systemu jest dwurundowy system rozgrywek piłkarskich ( jesień ? wiosna ). Powyższy system jest najbardzi ej sprawiedliwy i obiektywny, dlatego też jest najczęściej stosowany w rozgrywkach nie tylko szkolnych.


Dla 10 zespołów


I

KOLEJKA

II

KOLEJKA

III

KOLEJKA

IV

KOLEJKA

V

KOLEJKA

VI

KOLEJKA

VII

KOLEJKA

VIII

KOLEJKA

IX

KOLEJKA

1 - 10

10 - 6

2 - 10

10 - 7

3 - 10

10 ? 8

4 - 10

10 - 9

5 - 10

2 - 9

7 - 5

3 - 1

8 - 6

4 - 2

9 - 7

5 - 3

1 - 8

6 - 4

3 - 8

8 - 4

4 - 9

9 - 5

5 - 1

1 - 6

6 - 2

2 - 7

7 - 3

4 - 7

9 - 3

6 - 8

1 - 4

6 - 9

2 - 5

7 - 1

3 - 6

8 - 2

5 - 6

1 - 2

6 - 7

2 - 3

7 - 8

3 - 4

8 - 9

4 - 5

9 - 1

 


SYSTEm  mieszany

 

połączeniem w jednych rozgrywkach obu poprzednich systemów, np. w pierwszym etapie rozgrywek (aby wyeliminować zespoły najsłabsze) stosujemy system pucharowy ,następnie możemy połączyć zespoły w grupy (grupę) i w dalszym ciągu rozgrywek prowadzić je systemem "każdy z każdym".


Przykład: do rozgrywek zgłosiło się 12 drużyn . W pierwszym, etapie losując numery pod które podstawiamy poszczególne zespoły, łączymy je w pary - przegrywający odpada. W drugim etapie łączymy wygrane drużyny wg wcześniej ustalonego schematu bądź poprzez losowanie do dwóch grup po 3 zespoły gdzie rozgrywają mecze pomiędzy sobą. W dalszej kolejności rozgrywają mecze w grupach "na krzyż":

1 zespół z grupy I z 2 zespołem z grupy II, 2 z grupy I z I z grupy II.

Wygrani grają o miejsca 1-2, przegrani o miejsca 3-4, zespoły z trzecich miejsc o miejsca 5-6.
Wariantów tego systemu może być wiele.

PODSUMOWANIE

Organizowanie i prowadzenie rozgrywek sportowych wymusza niejako na nas - nauczycielach wychowania fizycznego potrzebę znajomości powyższych systemów rozgrywek. Odpowiedni ich dobór pozwoli nam na prawidłową i sprawną organizację rywalizacji drużynowej bądź indywidualnej zarówno w szkole jak i poza nią.


Komentarze
#1 | paddycar dnia październik 02 2010 03:38:31
Hi there, I dont know if I am writing in a proper board but I have got a problem with activation, link i receive in email is not working... keyword,
#2 | ccocoo dnia lipiec 12 2013 08:20:40
If you are cheap ray ban sunglasses sale an outdoor enthusiast cheap ray ban for sale, invest in a good pair of cheap ray ban sunglasses uk. Blue colored lenses are cheap ray ban sunglasses believed to reduce glare reflected from mist, water, and snow http://www.cheapraybansunglassesda.co.uk .
#3 | ccocoo dnia listopad 14 2013 02:46:33
They will unquestionably make you seem http://www.vogel-specialist.nl idea yet high quality do not really feel and also goedkope uggs bestellen function just like genuine UGGs. goedkope uggs bestellen in nederland have a look to the effects. goedkope uggs online bestellen comprehensive in this case are what style toward.
#4 | abbyeartha dnia luty 15 2014 07:52:31
Details such as the Fake Watches four openings on each side of the Crown, 9 hours and between the horns of Fake Rolex the town, traditionally round box glass give the shows a key contemporary Replica tag heuer watches and sophisticated, and emphasize its technical superiority to the inside and outside.
#5 | jaassdd dnia maj 15 2015 10:08:58
lululemon
coach factory outlet
ghd hair straighteners
michael kors handbags
michael kors handbags
kate spade outlet
michael kors canada
jordan 11
ray ban sunglasses
mont blanc pens
ghd
roshe run men
michael kors outlet
coach outlet online
true religion jeans
burberry outlet
oakley sale
abercrombie
celine outlet
tory burch handbags
longchamp outlet
nike roshe run
polo ralph lauren outlet
coach purses
tory burch outlet online
lacoste outlet
burberry outlet online
abercrombie and fitch
louboutin shoes
tory burch sale
monster beats by dr dre
calvin klein outlet
nba jerseys
oakley sunglasses
true religion outlet
ray ban outlet
discount oakley sunglasses
adidas outlet
cheap mlb jerseys
abercrombie and fitch
discount oakley sunglasses
salvatore ferragamo
prada outlet
cheap ray ban sunglasses
kobe 9
cheap nhl jerseys
toms outlet
kate spade factoryoutlet
chanel outlet
tods shoes
swarovski jewelry
air force one shoes
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
air max 90
michael kors outlet
louis vuitton outlet
tory burch flats
air jordan 11
air jordan concord
marc jacobs outlet
asics running shoes
polo lacoste pas cher
tiffany and co
supra shoes
lebron james shoes
adidas shoes
giuseppe zanotti outlet
lululemon outlet
iphone 6 plus cases
kobe shoes
kobe 9 elite
nfl jerseys
abercrombie
hollister pas cher
ray ban aviators
thomas sabo uk
tods shoes
longchamp handbags
kobe bryants shoes
prada handbags
tiffany and co
burberry handbags
herve leger dresses
chanel handbags
nike air max uk
coach outlet
coach factor youtlet
giuseppe zanotti
insanity
abercrombie and fitch
chanel 2.55
michael kors outlet
air jordan 13
cheap toms
burberry handbags
chanel handbags
coach outlet online
michael kors handbags
ray ban sunglasses
coach outlet store online
air force 1 shoes
kate spade outlet
kate spade handbags
louis vuitton handbags
beats studio
mlb jerseys
asics shoes
kate spade uk
fred perry polo shirts
michael kors outlet
tods outlet
tiffany jewelry
converse shoes
hollister clothing
tory burch outlet
coach outlet
soccer jerseys
tory burch outlet
michael kors outlet online
michael kors handbags
insanity workout
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
foamposite gold
true religion
coach outlet store
toms shoes
ralph lauren outlet
hollister clothing store
ray ban sunglasses online
burberry outlet
celine outlet online
puma sneakers
fred perry sale
oakley outlet
mcm handbags
true religion jeans outlet
tory burch outlet
hollister clothing
air jordan gamma blue
burberry handbags
hollister
air jordan 11
ray ban sunglasses
links of london
burberry outlet online
thomas sabo
valentino outlet
adidas wings
beats headphones
puma shoes
oakley sunglasses
fitflop
cheap oakleys
cheap beats by dre
ferragamo shoes
louis vuitton handbags
ralph lauren outlet
air jordan 4
monster headphones
kate spade outlet
salomon shoes
fitflop shoes
chanel bags
coach outlet online
swarovski crystal
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
ray ban wayfarer
hollister shirts
michael kors factory outlet
babyliss
lebron 12
replica watches
kate spade outletonline
new balance shoes
ray ban sunglasses online
nhl jerseys
kate spade handbags
burberry sacrf
ray ban uk
air jordan 5
ray ban sunglasses uk
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet store
ed hardy t-shirts
jordan 4
salomon running shoes
chanel outlet
chanel bags
louboutin shoes
burberry outlet
coach outlet
louis vuitton handbags
hollister uk
michael kors outlet sale
rolex watches
oakley vault
ray ban sunglasses
snapback hats
timberland shoes
air jordan 4
ray-ban sunglasses
ray ban sale
tory burch outlet online
kate spade outlet
true religion outlet store
burberry sale
herve leger
tiffany jewelry
kobe bryant shoes
cheap oakley sunglasses
gucci outlet
ray ban wayfarer
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
timberland boots
karen millen dresses
links of london uk
pandora charms
true religion jeans
beats by dre
gucci handbags
michael kors outlet online
kate spade handbags
ralph lauren polo shirts
louis vuitton
louis vuitton uk
michael kors outlet online
tory burch outlet online
tory burch shoes
polo ralph lauren outlet
kate spade outletstore
coach factory outlet
ray ban
air jordan 10
karen millen uk
monster beats
true religion sale
air jordan 6
ray ban
air max 2015
louis vuitton outlet
air jordan 9
christian louboutin outlet
coach outlet online
iphone 6 cases
chanel 2.55
true religion jeans
burberry outlet
burberry outlet store
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
monster beats outlet
chanel outlet online
louis vuitton outlet
discount oakley sunglasses
pandora
mac cosmetics
oakley sunglasses
michael kors outlet
monster beats
cheap ray ban sunglasses
babyliss pro
oakley sunglasses
true religion jeans
coach outlet
valentino shoes
christian louboutin
mont blanc
michael kors uk
michael kors outlet store
pandora jewelry
tory burch sandals
beats solo
cheap oakley sunglasses
air jordan shoes
lacoste polo shirts
lacoste shirts
toms shoes
new balance 574
ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
mac makeup
coach outlet store online
mcm bags
michael kors outlet
instyler ionic styler
oakley sunglasses
coach outlet
coach handbags
converse all star
kate spade outlet
discount oakley sunglasses
marc jacobs
michael kors sale
lebron shoes
cheap soccer jerseys
cheap jordans
air jordan shoes
cheap snapbacks
coach outlet
ray ban sunglasses
true religion outlet
cheap oakley sunglasses
instyler
cheap jordans
foamposite shoes
true religion jeans sale
tods outlet
cheap nba jerseys
ed hardy clothing
calvin klein underwear
true religion outlet
burberry factory outlet
0516maoqiuyun

Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2015 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.Theme Designed by DJ Volt® / EFlay® Multimedia HD


2015 © Copyright by ZSS Henryków® and DJ Volt® / EFlay®. All Rights Reserved.
4,861,142 Unikalnych wizyt